มีดหมอชาตรี ออกวัดพุทธไชโย ปี35 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

มีดหมอชาตรีเล่มนี้ ทางวัดพุทธไชโย โดยหลวงพี่นิภัทร เจ้าอาวาส ได้ขออนุญาติหลวงพ่อจัดสร้างอย่างเป็นทางการ และนำเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุง เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2535 ที่ใบมีดด้านนึงตอกเขียนว่า “มีดหมอชาตรี วัดท่าซุง” และอีกด้านตอกว่า “๗ ก.พ. ๓๕” ถือเป็นสมบัตินอกวัดอีกหนึ่งชิ้นที่หลวงพ่อได้ปลุกเสก

มีดหมอของหลวงพ่อแต่ละเล่มไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จะมีเทวดาคุ้มครองดูแลอยู่ อธิษฐานอาราธนาขอได้ทุกอย่าง…

หลังพิธีพุทธาภิเษก หลวงพ่อเมตตาเล่าว่า… “สมเด็จองค์ปฐมเสด็จมาเป็นประธานเอง พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ มากันแน่นขนัด กระทั่งสมเด็จองค์ปฐมตรัสเรียกท่านท้าวสหัมบดีพรหมเข้ามาเพื่อสั่งการ ขนาดท่านท้าวสหัมบดีพรหมยังต้องกราบขอทางแทบแย่กว่าจะหลีกเข้าไปได้…” “….ของทุกอย่างในพิธี ไม่ว่าจะเป็นมีดหมอ น้ำมัน ชานหมาก สมเด็จองค์ปฐมตรัสว่า เสกคราวนี้เอาชาตรีนำหน้าทั้งนั้น ทุกครั้งท่านซุกไว้ คราวนี้นำหน้าเลยนะ”

วิธีใช้…ให้อาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอริยเจ้าทั้งหมด พรหมและเทวดาทั้งหมด ครูบาอาจารย์ มีหลวงพ่อปานวัด บางนมโค และหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เป็นที่สุด และท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4

ถ้าใช้รักษาโรค ให้เอามีดเเตะศรีษะแล้วว่าคาถา
” ทุกขา ทุกขัง ปฏิฐิตัง สัมปติฉามิ ”

ถ้าใช้ไล่ผี ถ้าชักมีดขึ้นมามันยังไม่ไป ให้เอามีดแตะศรีษะเป่าด้วยคาถา
” นะโมพุทธายะ ”

****************************************

ประวัติวัดพุทธไชโย

วัดพุทธไชโย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เป็นองค์อุปถัมป์ โดยได้ส่งพระครูปลัดนิภัทรไปเป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ยังเป็นสำนักสงฆ์พุทธไชโย เมื่อปี2528 และได้ร่วมกันบูรณะ สร้างอาคารต่างๆ จนยกฐานะเป็นวัดในกาลต่อมา ทุกครั้งที่หลวงพ่อได้ไปโปรดญาติโยมระแวกนั้น ก็จะพำนักที่วัดแห่งนี้