พระหางหมาก พิมพ์พิเศษ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระหางหมาก พิมพ์พิเศษ จัดสร้างประมาณ 100,000องค์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธาภิเษกที่วิหารแก้วร้อยเมตร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2535 พร้อมสมเด็จองค์ปฐม รุ่น2 พิธีใหญ่มาก

ก่อนที่จะเริ่มพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อกล่าวเอาไว้ว่า….

“วันนี้ มีพระหางหมากอยู่แสนองค์ พระพุทธรูปองค์ปฐมองค์เล็กๆมี 14,400องค์ อย่าแย่งกันนะ ท่าจะไม่พอ… แต่ว่าไม่มีกริ่งนะ…
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า “ถ้ากริ่งถ้ามี… แทนที่จะดีกลายเป็นปรามาสพระรัตนตรัยไป เขย่า….ดีไม่ดี เล่นไปเล่นมาลงนรกไปเลย…”

หมายเหตุ : ตอนแรกเป็นที่เข้าใจกันว่าพระหางหมากพิมพ์พิเศษนี้จัดสร้างรวมทั้งสิ้น 100,000องค์ ตามที่หลวงพ่อเคยประกาศไว้ แต่เมื่อเช็คกับพระเจ้าหน้าที่ดูแลตึกรับแขก จึงทราบว่าทางช่างส่งพระหางหมากพิมพ์พิเศษนี้มาให้กับทางวัดท่าซุงในวาระแรก 100,000องค์ แต่หลังจากนั้นก็ทยอยส่งมาให้ทางวัดอีกหลายแสนองค์ เพราะทางช่างทำเสร็จให้ไม่ทันในวาระแรก และพระทั้งหมดได้นำเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวาระต่อมาในสมัยหลวงพ่อ จัดสร้างรวมทั้งหมด ราวๆ 7แสนองค์