พระรอดกริ่งผสมว่าน ๑๐๘ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

หลวงพ่อพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525 สร้างทั้งหมด 84,000องค์ มีอยู่ด้วยกัน 2สี คือ สีแดง กับ สีดำ

นำพระใส่ในขันน้ำ ขออาราธนาทำน้ำมนต์รักษาโรคได้ อธิฐานว่า

“ขอบารมีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ เทวดาและพรหมทั้งหมด ขอได้โปรดทำน้ำนี้ให้เป็นน้ำมนต์รักษาโรคนี้ให้หายโดยฉับพลัน”

แล้วเอาน้ำนั้นมาดื่มกิน หรืออาบ อาจจะช่วยให้ท่านหายจากโรคนั้นได้ แต่ต้องเป็นโรคที่ไม่เกินวัสัย พระพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ สังฆานุภาพ และเทวตานุภาพ