พระยอดธง รุ่น1 (เนื้อเงิน) วัดโพธิ์สุทธาวาส (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

หลวงพ่ออนุญาติอย่างเป็นทางการให้นำพระยอดธง รุ่น1 ของวัดโพธิ์สุทธาวาส จ.นครสวรรค์ (ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อร่วมบูรณะให้การอุปถัมภ์) เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดท่าซุงในวันวิสาขบูชา 16 พ.ค.2535 ณ วิหารแก้ว 100 เมตร ร่วมพิธีเดียวกับพระสมเด็จองค์ปฐม รุ่น1 ของวัดท่าซุง

หลวงพ่อปรารภหลังจากพิธีพุทธาภิเษกระหว่างเจริญศรัทธาที่ตึกรับแขกว่า…..สมเด็จองค์ปฐมท่านเสด็จลงมาจากพระนิพพานด้วยพระองค์เอง และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ เสด็จลงมาจากพระนิพพานทั้งหมด พรหมและเทวดาทั่วจักรวาลก็มากันหมด ถึงเวลาพุทธาภิเษกด้านลาภ พระพุทธเจ้าด้านลาภมากที่สุดคือพระพุทธกัสสป พระพุทธทีปังกรท่านมาด้านหน้า หลวงพ่อท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่า พระสีวลีพระอรหันต์ที่มีลาภมากยังนั่งไปไกลมากมองไม่เห็น และรุกขเทวดาที่อยู่ในวัดตามต้นไม้ออกไปไกลมากเลยตลาดอุทัยธานีไปอีก วัดตามกำลังบารมีและความสว่าง หมายถึงท่านใดมีลาภมากก็จะอยู่ด้านหน้า ซึ่งวัดท่าซุงกับตลาดอุทัยห่างกันประมาณ 10กิโลเมตร

พระยอดธง รุ่น1นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 3เนื้อ คือ เนื้อเงิน เนื้อชุบทอง และเนื้อทองเหลือง ….พุทธคุณเต็มเปี่ยม เป็นสมบัติพ่อให้นอกวัดที่ไม่ควรมองข้าม