พระปัจเจกพุทธเจ้า รุ่น2 พิมพ์เล็ก (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระปัจเจกพุทธเจ้า รุ่น 2 พิมพ์เล็ก เนื้อผงแก่มวลสาร สร้างถวายหลวงพ่อโดย นาวาโท ไตรรงค์ หงส์สง่า กรมสรรพาวุธทหารเรือบางนาในสมัยนั้น โดยมวลสารหลักๆ จะประกอบไปด้วยผงพระเครื่องเก่าต่างๆ รวมถึงมวลสารพระเครื่องของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ และผงไม้ไผ่กวนอิม เป็นมวลสารหลักในการจัดสร้าง
จำนวนการจัดสร้างน้อยกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า เนื้อผงรุ่นแรก ปี 34 (ด้านหลังคาถามหาลาภ ) แต่เข้าพิธีพุทธาภิเษกพร้อมกันกับรุ่นที่บรรจุกล่องแล้ว ที่วิหารแก้วร้อยเมตร เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2535
จากนั้นได้นำออกให้เช่าบูชา เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ วัดห้วยโปร่ง จ.ลพบุรี (ภายหลังปัจจัยไม่เพียงพอ คณะสงฆ์จึงเปลี่ยนเป็นการสร้างศาลาแทน)
ในครั้งนั้น พิมพ์ใหญ่ฝังพระธาตุ แบ่งให้ทำบุญองค์ละ 100 บาท ส่วนพิมพ์เล็กเนื้อแก่มวลสารนี้ แบ่งให้ทำบุญองค์ละ 50 บาทครับ
พุทธลักษณะ ด้านหน้าเป็นรูปพระปัจเจกพุทธเจ้า ประทับนั่งปางสมาธิ บนฐานบัวคว่ำ บัวหงาย ด้านล่างมีข้อความเขียนว่า พระปัจเจกพุทธเจ้ามหาลาภ
ด้านหลัง เป็นรูปยันต์เกราะเพชร มีข้อความด้านล่างว่า “พระปัจเจกมหาลาภ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ๑๖ พ.ค. ๓๕”

ควรบูชาด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า (พระคาถาเงินล้าน) จะมีความคล่องตัวและมีลาภมาก…

 

*********************************************

พระคาถาเงินล้าน โดย พระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

นะโม (๓ จบ )
สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

***บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด***

*************************************************

ที่สำคัญต้องรักษาศีลข้อ 2 และข้อ 5 อย่างเคร่งครัดจะเห็นผลดี แต่ถ้าให้ดีมากๆ…ต้องรักษาศีล 5 ให้ครบทุกข้อ