พระบูชา5นิ้ว สมเด็จองค์ปฐม รุ่นพิเศษ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระบูชาสมเด็จองค์ปฐม พิมพ์นี้ไม่มีให้บูชาที่วัดเหมือนรุ่นแรกหรือรุ่นตอกหมายเลขที่สร้างที่โรงงานครับ แต่เป็นรุ่นที่ช่างประเสริฐ (ช่างผู้หล่อสมเด็จองค์ปฐมองค์พระประธานที่วัดท่าซุง) หล่อสร้างขึ้นเพื่อถวายให้หลวงพ่อเป็นต้นแบบ ก่อนที่จะตกแต่งพิมพ์สร้างรุ่นแรกที่หล่อกันที่วัดในคราวต่อมา มีอยู่ไม่กี่องค์ หลวงพ่อท่านจะมอบให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดที่ช่วยงานที่วัด

รูปแบบการหล่อจะหล่อหนา ศิลป์การหล่อแบบโบราณ ใต้ฐานฝั่งพระบรมสารีริกธาตุและเทียนชัย แผ่นป้ายที่ติดก็เป็น “วัดท่าซุ่ง” แบบเดียวกับรุ่นแรก หายากมากๆ หาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว