พระบูชา5นิ้ว พระมงคลบพิตร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระบูชาพระมงคลบพิตร สร้างเนื่องในงานฉลองสมณศักดิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ รับตำแหน่ง “พระสุธรรมยานเถระ” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ องค์พระสร้างด้วยกะไหล่ทองทั้งองค์ มีทั้งขนาด 5นิ้ว และ 9นิ้ว (ขนาด 9นิ้ว องค์พระแยกเป็น 2ชิ้น ถอดองค์พระออกจากฐานได้)เป็นพระบูชาที่หายากมากๆอีกองค์หนึ่งของวัดท่าซุง