พระบูชา5นิ้ว พระปัจเจกพุทธเจ้า พิมพ์ก่อนรุ่นแรก-พิมพ์ที่2 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

พระปัจเจกพุทธเจ้าคือใคร ท่านก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง บำเพ็ญบารมีเท่ากับพระอัครสาวก คือ 2อสงไขยกับแสนกัป พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อว่างจากพระพุทธเจ้า อย่างเช่นตอนศาสนานี้สิ้นเมื่อครบ5,000ปี ในช่วงว่างก่อนจะถึงยุคพระศรีอาริย์ ในช่วงนี้จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้จำนวนมาก (ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า ที่แต่ละยุคสมัยจะมีเพียงพระองค์เดียว) เวลานี้ก็จะไม่มีสาวก ท่านตรัสรู้แต่ท่านไม่ได้เผยแพร่พระศาสนา ท่านจะสอนเฉพาะผู้ไปศึกษากับท่านเท่านั้น ท่านสอนแค่อภิญญาโลกีย์ ไม่ได้สอนถึงอริยสัจเพื่อเข้าถึงมรรคผล พูดง่ายๆก็คือ ท่านสอนเรื่องสวรรค์ เรื่องพรหม แต่เรื่องนิพพานท่านไม่สอน กิจของท่านมีเท่านี้ ท่านไม่สอนเกิน

พระรุ่นนี้มีลูกศิษย์สร้างถวายให้หลวงพ่อ เป็นพิมพ์แรกก่อนที่ทางวัดจะสร้างรุ่นแรกอย่างเป็นทางการในนามวัดออกมา สำหรับพิมพ์ก่อนรุ่นแรกนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 2พิมพ์ คือ

-พิมพ์ที่1 พิมพ์ใหญ่ องค์พระจะดูอวบอิ่มสมบูรณ์

-พิมพ์ที่2 พิมพ์เล็ก

สำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า พิมพ์ก่อนรุ่นแรก องค์นี้เป็นพิมพ์ที่2 องค์พระสร้างด้วยทองเหลือง ตรงปลายพระเกตุมี2แฉกซึ่งเป็นเอกลักษณ์พุทธลักษณะของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่พระรุ่นนี้จะอยู่กับลูกศิษย์ยุคแรกๆ ไม่ค่อยเห็นมากนัก ที่ฐานด้านหน้าฝั่งซ้ายเขียนว่า “พระปัจเจก” ที่ฝั่งขวาเขียนว่า “พุทธเจ้า” ส่วนด้านหลังเขียนว่า “พระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง พ.ศ.๒๕๓๒”

องค์นี้สภาพสวยมาก ยังอยู่ในห่อพลาสติกเดิมๆจากวัด มีป้ายราคาให้บูชาในสมัยนั้น ร่วมทำบุญองค์ละ 500บาท