พระบูชา5นิ้ว พระปัจเจกพุทธเจ้า พิมพ์ก่อนรุ่นแรก-พิมพ์ที่1 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก)

พระปัจเจกพุทธเจ้าคือใคร ท่านก็คือพระพุทธเจ้าเหมือนกัน ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง บำเพ็ญบารมีเท่ากับพระอัครสาวก คือ 2อสงไขยกับแสนกัป พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อว่างจากพระพุทธเจ้า อย่างเช่นตอนศาสนานี้สิ้นเมื่อครบ5,000ปี ในช่วงว่างก่อนจะถึงยุคพระศรีอาริย์ ในช่วงนี้จะมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้จำนวนมาก (ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า ที่แต่ละยุคสมัยจะมีเพียงพระองค์เดียว) เวลานี้ก็จะไม่มีสาวก ท่านตรัสรู้แต่ท่านไม่ได้เผยแพร่พระศาสนา ท่านจะสอนเฉพาะผู้ไปศึกษากับท่านเท่านั้น ท่านสอนแค่อภิญญาโลกีย์ ไม่ได้สอนถึงอริยสัจเพื่อเข้าถึงมรรคผล พูดง่ายๆก็คือ ท่านสอนเรื่องสวรรค์ เรื่องพรหม แต่เรื่องนิพพานท่านไม่สอน กิจของท่านมีเท่านี้ ท่านไม่สอนเกิน

พระรุ่นนี้มีลูกศิษย์สร้างถวายให้หลวงพ่อ เป็นพิมพ์แรกก่อนที่ทางวัดจะสร้างรุ่นแรกอย่างเป็นทางการในนามวัดออกมา สำหรับพิมพ์ก่อนรุ่นแรกนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 2พิมพ์ คือ

-พิมพ์ที่1 พิมพ์ใหญ่ องค์พระจะดูอวบอิ่มสมบูรณ์

-พิมพ์ที่2 พิมพ์เล็ก

สำหรับพระปัจเจกพระพุทธเจ้า พิมพ์ก่อนรุ่นแรก องค์นี้เป็นพิมพ์ที่1 องค์พระจะดูอวบอิ่มกว่าพิมพ์ที่2 สร้างด้วยทองเหลือง ตรงปลายพระเกตุมี2แฉกซึ่งเป็นเอกลักษณ์พุทธลักษณะของพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ด้านหน้าที่ฐานเขียนว่า “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ส่วนด้านหลังเขียนว่า “พระสุธรรมยานเถร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง”