พระบูชาหลวงพ่อเขียน วัดถ้ำขุนเณร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง ปลุกเสก ณ วัดสุขุมาราม จ.พิจิตร)

พระบูชาหลวงพ่อเขียน ขนาดหน้าตัก 5นิ้ว และ 3นิ้ว สององค์นี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ร่วมพิธีพุทธาภิเศก เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2516 ในงานตัดลูกนิมิต วัดสุขุมารามจ.พิจิตร โดยมีไฟพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัยในพิธี

หลวงพ่อท่านได้กล่าวกับพระครูสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดสุขุมาราม ว่า หลวงพ่อเขียนท่านเป็นพระอริยเจ้าที่ดูแลพื้นที่เขตพิจิตรอยู่ เวลาจะทำอะไรต้องบอกกล่าวหลวงปู่เขียนด้วย ท่านจึงสร้างเป็นพระหลวงปู่เขียนอยู่เสมอๆ และหลวงพ่อยังได้บอกอีกว่า

“พิธีนี้สมบูรณ์มาก เป็นประกายพรึกสว่างไสวไปทั้งโบสถ์” (ไม่ใช่เฉพาะวัตถุมงคลแต่จากวัตถุมงคลแผ่รัศมีประกายพรึกจนสว่างไปทั้งโบสถ์ซึ่งเป็นพิธีที่ดีมากที่สุดพิธีหนึ่ง) รัศมีประกายพรึก ในความหมาย หมายถึง พระพุทธเจ้าท่านสงเคราะห์หมดทุกอย่าง หลวงพ่อฤๅษีลิงดำบอกพระครูสุรินทร์ว่า “เป็นพิธีมหาจักรพรรดิ” เพราะเจตนาในการสร้างนั้นก็บริสุทธิ์ สร้างเพื่อแจกผู้ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์วัดสุขุมาราม
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านบอกอีกว่า “หลวงปู่เขียนท่านก็มาร่วมปลุกเสกด้วย” หมายถึงเอากายทิพย์มาร่วมด้วย ถือเป็นสมบัติพ่อให้อีกหนึ่งรายการที่ไม่ควรมองข้าม

พิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้น มีพระสุปฏิปันโนร่วมพิธีหลายรูป เช่น
หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม จ. นครปฐม,
หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช จ.อยุธยา,
หลวงปู่เส็ง วัดกัลยาณมิตร จ.กรุงเทพ,
หลวงปู่เกตุ วัดศรีเมือง จ.สุโขทัย,
หลวงพ่อชม วัดเขาดิน จ.พระนครศรีอยุธยา ,
ครูบาอินถา วัดพระธาตุดอยเต่าคำ จ.ลำปาง,
หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบรณ์,
หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง จ. พิจิตร ,
หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง (นั่งปรกในทิศตะวันออก)