พระบูชายืน พระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

ถือว่าเป็นพระบูชาหลวงพ่อยืนรุ่นแรก องค์พระมีความสูง 14.5นิ้ว มีแผ่นป้ายติดที่ฐานด้านหน้า เขียนว่า “พระสุธรรมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี” ส่วนด้านหลัง ติดฉนวนพิเศษ