พระบูชายืน พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

องค์พระมีความสูงประมาณ 12.5นิ้ว มีแผ่นป้ายติดที่ฐานด้านหน้า เขียนว่า “พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) วัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี” รุ่นนี้สร้างเมื่อ ปี34-35