แก้วคริสตัล มณีรัตนะทรงกลม พร้อมโบว์ธงชาติ (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

แก้วคริสตัล มณีรัตนะทรงกลม ติดมาพร้อมกับโบว์ธงชาติ หรือจะเป็นเครื่องประดับอื่นๆทั้งหมดทุกแบบทุกรุ่น หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกโดยใช้ลูกแก้วจักรพรรดิ์องค์จริงเป็นประธาน พระท่านบอกกับหลวงพ่อท่านว่า ผลจะได้ถึง 99%ของลูกแก้วองค์จริง

การอาราธนา ท่านบอกให้ทำเป็นกรรมฐานจะเกิดผลมากและยิ่งใหญ่ คือทิพจักขุญาณ ให้อาราธนาทุกวันควบคู่กับการภาวนาพระคาถาเงินล้านไปด้วย จะมีความคล่องตัว จะบังเกิดให้เห็นทันตา และยังป้องกันอันตรายต่างเหมือนพระเครื่องทุกประการ ควรอธิษฐานว่า “ขอความปราถนาทุกอย่างของข้าพเจ้าจงสำเร็จทุกประการ”

***********************************************

เพื่อความคล่องตัวในด้านการเงิน ใช้ท่องกับคาถาเงินล้านครับ การเงินจะคล่องตัว

คาถาเงินล้าน

(ตั้ง นะโม ๓ จบ )

สัมปจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
(บูชา ๙ จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

***********************************************

❤ การบำเพ็ญกุศลและรับของแจก ❤

ทุกงานที่ปฎิบัติมา ขณะที่ลงรับแขก คือ ท่านพุทธบริษัทที่มา ก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาบำเพ็ญกุศลกันเป็นปกติ ของที่ให้ไป มีมากท่านยังไม่จุใจ ยังไปบำเพ็ญกุศลเพื่อรับวัตถุมงคลต่างๆ ตามที่สงฆ์ลงมติไว้ และการที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญกุศลที่อาตมา มากท่านก็ทำบุญด้วยปัจจัยจำนวนมาบ้างน้อยบ้าง ตามกำลังทรัพย์และศรัทธา อาตมาก็มอบของอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่ระลึก เพื่อระลึกได้ว่าเคยทำบุญแล้วได้ของนี้มา จิตใจจะได้ระลึกถึงบุญที่ทำ และได้รับของมา จัดเป็นอนุสสติ กันลืม และกันอบายภูมิได้เป็นอย่างดี แต่ทว่าเกือบทุกท่านก็ไปบำเพ็ญกุศลพิเศษอีก เพื่อรับวัตถุมงคลตามที่้ต้องการ

เพื่อเป็นการตัดภาระที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่จะต้องจ่ายทรัพย์หลายคราว เป็นเหตุให้สิ้นเปลืองน้อย ต่อไปทุกงานอาตมาจะนำวัตถุมงคลที่ปลุกเสกแล้วมามอบแด่ท่านตามที่คณะสงฆ์กำหนดอัตราไว้ตามปกติ ท่านที่บำเพ็ญกุศลตามนี้แล้วทางวัดจะมอบวัตถุมงคลได้ตามต้องการคือ

๑. บำเพ็ญกุศล ๕๐๐ บาท มอบแก้วแพร์ขนาดใหญ่ให้

๒. บำเพ็ญกุศล ๔๐๐ บาท มอบแก้วรูปหัวใจเจียรนัยขนาดใหญ่ให้

๓. บำเพ็ญกุศล ๓๐๐ บาท มอบแก้วรูปหัวใจ พร้อมสร้อยให้

๔. บำเพ็ญกุศล ๒๐๐ บาท มอบแก้วเจียรนัยกลม หรือหยดน้ำและแก้วหัวใจเรียบให้

๕. บำเพ็ญกุศล ๑๐๐ บาท มอบแก้วเจียรนัยหยดน้ำขนาดกลางให้

๖. บำเพ็ญกุศล ๕๐ บาท มอบแก้วเจียรนัยกลมใส หรือสีน้ำเงินขนาดเล็กให้

๗. บำเพ็ญกุศล ๒๕ บาท มอบแก้วกลมใสไม่เจียรนัยให้

สำหรับแหนบชุบทอง แจกเป็นสาธารณะ ทำบุญหรือไม่ทำ ขอเมื่อไรให้ทันที แต่ต้องคนละ ๑ อัน

คราวนี้วัตถุมงคลตามที่กล่าวนี้ หรืออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ ถ้ามีท่านที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคอาตมา จะนำมามอบให้แก่ทุกท่านที่บำเพ็ญกุศล เพื่อท่านที่ประสงค์จะไม่ต้องจ่ายทรัพย์เป็นวาระที่สอง

สำหรับแก้วกลมใส เคยให้บำเพ็ญกุศล ๒๕ บาท แล้วรับไปได้ ๑ องค์นั้น คราวนี้ คุณนิรัตน์กับคณะ ได้มีศรัทธาจัดจ้างโรงงานทำห่วงมีฝาชีชุบทองมาถวาย และจะบริการติดห่วงให้ทันทีแด่ผู้รับแก้วกลมใส สำหรับอัตราทำบุญคงเป็น ๒๕ บาทตามปกติ

…..

คำประกาศส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้บันทึกไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๒๗