เหรียญยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดท่าซุง (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

สร้างเป็นที่ระลึกในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดท่าซุงและเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ ๑๐๐ปีเกิดหลวงพ่อปานวัดบางนมโค เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

ด้านหน้า สร้างเป็นรูปหลวงพ่อปาน มีข้อความว่า “ครบรอบ ๑๐๐ปีเกิดหลวงพ่อปาน” อยู่ด้านบน และ “วัดบางนมโค” อยู่ทางด้านล่าง

ด้านหลัง เป็นรูปหลวงพ่อ มีข้อความเขียนด้านบนว่า “งานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดท่าซุง อุทัยธานี ๑๐ ส.ค. ๒๕๑๘” และ “พระมหาวีระ ถาวโร ศิษย์หลวงพ่อปาน” อยู่ด้านล่างของเหรียญ