เหรียญมหาลาภ – เอกราช หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

เหรียญมหาลาภ-เอกราช สร้างขึ้นในปี 2520 มีอยู่ด้านกัน 2เนื้อ คือเนื้อโลหะรมดำ และโลหะชุบทอง ในส่วนของเหรียญเนื้อโลหะชุบทองนั้นจะมีโบว์เป็นเข็มกลัดติดเสื้อด้วย

ลักษณะ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อปาน มีข้อความด้านบนเขียนว่า “หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค” ส่วนด้านล่างเขียนว่า “มหาลาภ”
ด้านหลังเป็นรูปหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มีข้อความด้านบนเขียนคำว่า “พระมหาวีระ ถาวโร” ส่วนด้านล่างเขียนว่า “เอกราช”