องค์บูชายืน ท่านแม่ศรีระจิตร-ท่านแม่ประภาศรี (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

ท่านแม่คู่นี้ ท่านเป็นคู่บารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำในอดีตมาหลายๆชาติ จะมีอยู่ด้วยกัน3แม่ เราลูกหลานหลวงพ่อจะเรียกท่านแม่รวมๆว่า “ท่านแม่ทั้งสาม” ส่วนนามเต็มๆของท่านคือ…

ท่านแม่ศรีระจิตร (แม่ใหญ่) มีพระนามเต็มท่านคือ พรรณวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่ประภาศรี (แม่กลาง) มีพระนามเต็มท่านคือ ประภาวดีศรีโสภาคย์

ท่านแม่จิตร (แม่เล็ก) มีพระนามเต็มท่านคือ จิตราวดีศรีโสภาคย์

สำหรับรุ่นปิดทองจะสร้างเพียงแค่2แม่ คือ ท่านแม่ศรีระจิตรและท่านแม่ประภาศรี (ส่วนรุ่นแรกที่เป็นแก้วใส จะสร้างออกมาครบทั้ง3แม่)