พระบูชา6นิ้ว ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ปี24

พระสุพรหมยานเถระ หรือที่เราเรียกกันว่า “ครูบาพรหมจักร” วัดพระพุทธบาทตากผ้า หน้าตัก6นิ้ว สร้างโดยคณะศิษย์รัศมีพรหมโพธิโก เมื่อปี2524 จำนวน250องค์ ข้างใต้ฐานพระบรรจุผงพุทธคุณและเกศาของครูบาพรหมจักร, ผงพุทธคุณของหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค, ผงพุทธคุณของครูบาขันแก้ว และผงปัจเจกธรรมของหลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก ออกแบบการปั้นโดย อ.กนก บุญโพธิแก้ว ผู้เป็นอาจารย์สอนปฎิมากรรม ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร