พระบูชา 2นิ้ว สมเด็จองค์ปฐม รุ่นครบรอบ ๙๙ปีเกิด (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง

พระบูชา 2นิ้ว สมเด็จองค์ปฐม จัดสร้างเนื่องในวาระครบรอบ ๙๙ปีเกิด ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง ในปี2558 หล่อด้วยเนื้อสัมฤทธิ์ มีทั้งแบบปิดทองทั้งองค์ ปิดทองที่องค์พระ และไม่ปิดทอง สร้างออกมาได้ปราณีตสวยสดงดงามมากๆ ใต็ฐานสลักข้อความว่า…

“เราพระมหาวีระ มีพระราชานามว่า ภูมิพล เป็นผู้อุปถัมภ์

ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ สร้างวัดนี้เป็นพุทธบูชา

เมื่อศักราชล่วงไป ๒,๗๐๐ ปีปลาย จะมีพระเจ้าธรรมิกราชนามว่า ศิริธรรมาราชา

สืบเชื้อสายมาจากเชียงแสนและสุโขทัย ร่วมกับพระอรหันต์

จะมาบูรณะวัดนี้ สืบพระศาสนาด่อไป คณะของเราขอโมทนา

แต่อยู่ช่วยไม่ได้เพราะไปพระนิพพานหมดแล้ว”

เป็นข้อความที่หลวงพ่อ จารึกใต้ฐานพระประธานอุโบสถวัดท่าซุง เมื่อปี ๒๕๑๙