พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จองค์ปฐม (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง)

สวดมนต์อธิฐานขอต่อสมเด็จองค์ปฐม ว่าถ้าลูกมีวาสนาพอ ขอให้ลูกได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ด้วยเถิด จนมาวันนี้..ได้รับความเมตตาจากพระพุทธองค์ ให้ได้มาเพื่อสักการะบูชา เป็นสิริมหามงคลกับครอบครัว สาธุ _/|\_

ปล.พระบรมสารีริกธาตุสมเด็จองค์ปฐมองค์นี้ เจ้าของเดิมเป็นศิษย์ก้นกุฎิของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ โชคดีมากๆที่ได้อัญเชิญมาเพื่อสักการะบูชา

********************************************

คำสอนสมเด็จองค์ปฐมบรมครู (สมเด็จพระพุทธสิขีทศพล ที่ 1)

หลวงพ่อได้เมตตา สรุปใจความสั้นๆ ตามที่ท่านเทศน์ไว้ดังนี้…..

“ท่านทั้งหลาย การหลบหลีก ไม่ต้องตกอบายภูมิ มีนรก เป็นต้น เป็นของไม่ยาก
1. ขอทุกท่าน จงอย่าลืมความตาย จงคิดว่าความตาย อาจจะมีกับเราเดี๋ยวนี้ไว้เสมอๆ
2. เคารพพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ ด้วยศรัทธาแท้(ด้วยความจริงใจ)
3. มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ และ
4. เป็นกรณีพิเศษ ปฏิเสธการเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา นางฟ้า และพรหมในชาติต่อไป ทุกท่านเห็นนิพพานแล้ว ตั้งใจไปพระนิพพานโดยเฉพาะ เท่านี้ทุกท่านจะหนีอบายภูมิพ้น และไปพระนิพพานได้ในที่สุด”

หมายเหตุ : เทศน์ที่ ”เทวสภา” วันที่ 8 สิงหาคม 2535 เวลา 8.00 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน เมตตาเล่าให้ลูกหลานฟัง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 เวลา 21.00 น.

********************************************